Sự kiện Khởi động: Thách thức Cấp độ

968

Thời gian sự kiện:

7/7 2022, 1300H – 21/7 2022, 0800H (BTrước khi bảo trì máy chủ)

Chi tiết sự kiện:
Nằm trong top 10 cấp độ cao nhất trong máy chủ của bạn và giành được những giải thưởng tuyệt vời!

Vị trí Xếp hạng Phần thưởng
Item Chi tiết
1 Radiant Luminus Box x1
Star’s Blessing (90 Days) x1
Hunting EXP Gain +200% Potion x10
Hunting Mana EXP +200% Potion x10
2 – 3   Faint Luminus Box x3
Star’s Blessing (60 Days) x1
Hunting EXP Gain +200% Potion x5
Hunting Mana EXP +200% Potion x5
4 – 10   Faint Luminus Box x1
Star’s Blessing (30 Days) x1
Hunting EXP Gain +200% Potion x3
Hunting Mana EXP +200% Potion x3
Mọi nhân vật trên Lvl 45 Dull Luminus Box x1

 

Các điều khoản và điều kiện:

  • Trong trường hợp có nhiều nhân vật cùng cấp thì điểm kinh nghiệm nhận được càng cao sẽ được tính.
  • Sẽ có tổng cộng 20 người chiến thắng, 10 cho máy chủ Libra và 10 cho máy chủ Leo. – Tất cả người thắng cuộc và giải thưởng sẽ được công bố trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  • 1 ID sẽ được áp dụng cho 1 phần thưởng.
  • PlayPark sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào về kết quả sự kiện hoặc yêu cầu giải thưởng.
  • PlayPark có quyền đình chỉ hoặc thực hiện hành động chống lại bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm các chính sách được quy định trong Điều khoản Sử dụng, Chính sách Lạm dụng Người dùng và Quy tắc Ứng xử của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
  • PlayPark có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những điều đã đề cập ở trên mà không cần thông báo trước.
  • Tất cả các quyết định của PlayPark là quyết định cuối cùng và ràng buộc.

Theo dõi tin tức ELYON tại