Valentine Attendance

73

Valentine Attendance
Đăng nhập game trong thời gian diễn ra sự kiện để nhận vật phẩm miễn phí hàng ngày.

Thời gian hoạt động :
9-23/2 2023

Chi tiết hoạt động :

Day Image Item Name Amount
1 Level 3 Transc. Runestone Chest 1
2 [Event] Legendary Grade Enhancement Material Box II 3
3 Legendary Equipment Random Effect-Changer 3
4 Brilliant Lock Box 3
5 Hunting EXP Gain +300% Potion 3
6 Hunting Mana EXP +300% Potion 3
7 Radiant Luminus Box 1