Sự kiện : Harth Field Slayer

428

Thời lượng sự kiện:
4 tháng 8 – 18 tháng 8, 2022 (11:59 p.m.)

Chi tiết sự kiện:
Chỉ tiêu diệt quái vật ở lục địa Harth (bản đồ chung) trong thời gian diễn ra sự kiện mới có cơ hội nhận được item sau: [Event] Harth Slaughterer Coin

**Sau thời gian sự kiện, tất cả [Event] Harth Slaughterer Coins sẽ được gỡ bỏ. Vui lòng hoàn thành tất cả các trao đổi item trước khi thời gian sự kiện kết thúc. **

Item Chi tiết
[Event] Harth Slaughterer Coin

 

Harth Slaughterer Token Shop
Item Chi tiết Số lượng xu cần thiết để quy đổi Số lượng tối đa có thể quy đổi
Unstable Catalyst Fragment
50
1
[Bind] Epic Set Weapon Fixed Enhance 100 1
[Bind] Epic Set Armor Fixed Enhance
100 1
Legendary Reset Scroll Selection Box 50 1
Epic Reset Scroll Selection Box 30 3
[Event] Small Luminus Box
50 3
Dimensional Portal (Daily) Usage
20 1
Safe Enhancement Tool 10 5
Rune Powder 1 Không giới hạn