[Sự Kiện] Hunting Hot Time Exp x 2 và nhận Phần thưởng hàng ngay

470

Thời gian sự kiện:

28 đến 31/7 2022

Chi tiết sự kiện: 

Các buff khác nhau sẽ được áp dụng trong suốt sự kiện!

Thời gian Sự kiện
17:00 pm – 20:00 pm Hunting EXP +100%
20:01 pm – 23:00 pm Mana Exp +100%

 


 

Thời gian sự kiện:

28 đến 31/7 2022

Chi tiết sự kiện:

Người chơi sẽ có thể để đổi qua thư tại 7.00 am hàng ngày trong thời gian sự kiện.

Item Mô tả
[Event] Dungeon Reward Recharge Ticket (3 Days) x2
Dimensional Portal (Daily) Usage Time Increase Potion (3 Days) x1
Hunting EXP Gain +200% Potion (Limited) x1
Hunting Mana EXP +200% Potion (Limited) x1