Bảo trì 11/08/2022

363

 


 

1. Cải thiện và sửa chữa

  • Tính năng tạo nhân vật cho tài khoản mới trong Máy chủ Leo hiện đã có
  • Đã thêm hệ thống chống bot
  • Bắt đầu sự kiện “Meet You at Harth” tuần 2. Chi tiết nhấn ở đây.
  • Item bồi thường cho “[1st week] Daily Day 2 Elyon Box” trong Gift Box.
    • [Bind] Level 4 Runestone Selection Chest x 1
    • Large Rune Powder Pouch x 1

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

  • Sự cố hiển thị trang bị không chính xác sau khi tham gia Đấu trường cân bằng 3v3 đã được khắc phục.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Tìm hiểu thêm về bản cập nhật Ruby Shop ở đây