Bảo trì 4/8/2022

397

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

  • Đã sửa một lỗi khi sử dụng Protection Rune Immortal (Xanh dương)
  • Đã sửa đoạn clip xem trước của kỹ năng Toxic Swamp trong item Mystic Skill Summoning Scroll.
  • Đã khắc phục sự cố với việc sử dụng chức năng Hỗ trợ chiến đấu.
  • Cập nhật về đăng nhập hàng ngày và phần thưởng sự kiện online. Xem chi tiết ở đây.
  • Bắt đầu sự kiện “Meet You at Harth”. Xem chi tiết ở đây.
  • Sự kiện Dungeon Adventure sẽ kết thúc. Tuy nhiên, phần thưởng vẫn có thể được đổi cho đến ngày 18/8 năm 2022.
  • OBT / Launch Celebration Shop kết thúc.

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

  • Sự cố hiển thị trang bị không chính xác sau khi tham gia Đấu trường cân bằng 3v3 đã được khắc phục.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Tìm hiểu thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây