Giao diện người dùng (UI)

1795

 

Giao diện người dùng của trò chơi Elyon được chia thành hai phần: menu trò chơi và menu chính.

Menu Trò chơi

1) Menu
2) Thông tin mục tiêu
3) Radar/Thông tin kênh/Thời gian hiện tại
4) Event Shop / Runestone / Market / Ranking / Hệ thống Dungeon / Mana Awakening
5) Thông tin nhiệm vụ đang được tiến hành
6) Challenge / Nhiệm vụ
7) Các phím tắt item
8) Luminus
9) Health (HP) / Skill Power (Energy) / Stamina / Action Point / Enhance / Debuff Effect
10) Các phím tắt kỹ năng
11) Hiệu ứng trạng thái cao
12) Tên nhân vật / Level / Item Owned Level / Phe / Gold / Fame / Kinh nghiệm
13) Kênh chat
14) Aim aiming

 

Main menu

 1. Thông tin nhân vật: Trang thông tin nhân vật (Hotkey P)
 2. Kỹ năng: Trang chi tiết kỹ năng về nghề nghiệp của nhân vật Trong đó người chơi có thể học kỹ năng và đặt Slot để sử dụng kỹ năng trong cửa sổ này (hotkey K).
 3. Túi đồ: Túi đồ của nhân vật và thông tin trang bị vật phẩm (Hotkey I)
 4. Thành tích và Danh hiệu: Một hệ thống mà người chơi vượt qua các điều kiện thành tích và nhận được danh hiệu để trang bị cho họ (hotkey U).
 5. Hệ thống Luminus và pet: Trang thông tin về Luminus và các pet có sẵn (shortcut L).
 6. Sách thu thập: Một hệ thống nơi người chơi có thể thu thập các vật phẩm để tăng khả năng của nhân vật (shortcut =).
 7. Hệ thống Chiến đấu Luminus – Hệ thống thăng cấp AFK mà người chơi chỉ có thể sử dụng khi nhân vật ở nhà (hotkey ;).
 8. hệ sao hoàng đạo (Bộ sưu tập chòm sao): Thêm Luminus để nâng cao khả năng của nhân vật.
 9. Hệ thống kết hợp vật phẩm: Hệ thống kết hợp vật phẩm Để tăng cấp độ vật phẩm, chẳng hạn như tăng cấp độ của đá nâng cấp, hợp nhất các mảnh đá được sử dụng để nâng cấp trang bị, v.v..
 10. Rune Stone: Phía trước túi để đựng các loại rune khác nhau. Rune có thể được nâng cấp và trang bị rune cho các thiết bị khác nhau. tại trang này
 11. Hệ thống Thuộc tính Rune: Hệ thống Trạng thái Nâng cao khi được trang bị một loại Rune có màu cụ thể. mức độ đạt được theo yêu cầu
 12. Nâng cấp trang bị: Trang nâng cấp thiết bị như Cấp hiếm (Xanh)> Thăng cấp lên> Cấp sử thi (Tím).
 13. Bản đồ: Bản đồ thế giới Elyon (hotkey M)
 14. Hệ thống chế tạo vật phẩm: Một hệ thống nơi người chơi có thể chế tạo các vật liệu khác nhau. và trang bị đeo được, bao gồm cả thuốc
 15. Treasure Hunt: Hệ thống tìm kiếm kho báu dựa trên bản đồ.
 16. Trang trí: Hệ thống đổi màu trang bị
 17. Chợ: Một hệ thống nơi người chơi có thể mua bán và trao đổi các item khác nhau (hotkeys [).
 18. Nhà trao đổi: Đổi từ vàng sang điểm Gear hoặc điểm Gear thành vàng (Hotkey ]).
 19. Trao đổi: Hệ thống bán vật phẩm vận chuyển.
 20. Dungeon (M hotkey và chọn dungeon)
 21. Kill History: Lịch sử hạ người chơi khác.
 22. Battle Log: Ghi lại các đòn tấn công và nhận các cú đánh từ những người chơi khác (hotkey Alt + B).
 23. Rune Scrolls: cuộn được sử dụng để đăng ký để có được các hiệu ứng đặc biệt theo các điều kiện nhất định.
 24. Hỗ trợ chiến đấu (Alt + A hotkey)
 25. Ghi chú
 26. Bạn bè: Trang danh sách bạn bè.
 27. Cử chỉ và Hiệu ứng: Khuôn mặt và cử chỉ cảm xúc
 28. Tìm kiếm Tổ đội: Hệ thống Tìm kiếm Tổ đội(Hotkey ,)
 29. Đăng ký Clan: Trang tìm kiếm và đăng ký các clan khác nhau
 30. Hệ thống Clan: Cửa sổ Thông tin Chi tiết và danh sách các thành viên Clan
 31. Check-in: Hệ thống kiểm tra phần thưởng, đăng nhập vào game và hoàn thành thời gian trực tuyến.
 32. Hộp quà
 33. Elyon Pass: Hệ thống phần thưởng Battle Pass
 34. tham gia vào các hoạt động
 35. Ranking: Xếp hạng các sự kiện như Xếp hạng đấu trường, Xếp hạng điểm danh dự, Xếp hạng cấp vật phẩm, v.v..
 36. Challenges: Nhiều thử thách khác nhau Khi người chơi đáp ứng các điều kiện, họ sẽ nhận được phần thưởng (hotkey Y).
 37. Thay đổi ngoại hình nhân vật
 38. Sự kiện hiện tại
 39. Gear Shop: Một cửa hàng nơi người chơi có thể sử dụng Gear Point để mua các vật phẩm khác nhau.
 40. Ruby Shop: Item Cache Shop
 41. Cài đặt: Đồ họa, Âm thanh, Trò chơi, cài đặt giao diện người dùng, Cài đặt bàn phím , Cài đặt bàn phím điều khiển (O Hotkey)
 42. Di chuyển: Được sử dụng để di chuyển nhân vật trở lại vị trí an toàn.
 43. Thay đổi nhân vật
 44. Thoát trò chơi