Hệ thống Thú nuôi

1818

Thú nuôi

 

Thú nuôi sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn trong những chuyến phiêu lưu và có thể giúp bạn theo nhiều cách khác nhau.
Thú nuôi mà bạn triệu hồi sẽ thay mặt bạn thu thập các item và mang lại nhiều lợi ích khác nhau tùy thuộc vào kỹ năng bạn có

Thú nuôi có thể được mua thông qua Ruby Shop, và sau đó được nhận tại Gift Box.
Nếu bạn đã sở hữu một con vật cưng phải gọi mỗi khi vào game. Bạn có thể gọi nó từ menu chính [ESC] > Summon [L].

Có thể triệu hồi 1 thú cưng cùng một lúc.

Đăng ký và gọi một thú nuôi

Có thể đăng ký thú nuôi bằng cách nhấp vào một mục trong trường Key Item.
Sau đó hệ thống sẽ đặt tên cho thú nuôi của bạn chỉ có thể đặt một lần hoặc cần sử dụng thẻ đổi tên thú nuôisau này
※ Đối với một số thúnuôi như Ryan/Apeach, không thể thay đổi tên.

Tên bạn đặt sẽ được hiển thị cùng với tên nhân vật của bạn trên vật nuôi được triệu hồi.

Bạn có thể kiểm tra vật nuôi đã đăng ký trong cửa sổ quản lý vật nuôi (L).

Menu Description
① Danh sách thú nuôi Danh sách các thú nuôi đã đăng ký được liệt kê ở đây.
Thông tin cho từng kỹ năng của thú nuôi có thể được kiểm tra bằng cách di chuột qua biểu tượng kỹ năng.
② Thông tin thú nuôi Hiển thị thông tin thú nuôi được chọn từ danh sách bên trái.
Bạn có thể kiểm tra kỹ năng của thú nuôi một cách chi tiết.
Bạn cũng có thể thay đổi kỹ năng của thú nuôi.
③ Mở rộng Khe thú nuôi Khe dành cho thú nuôi cơ bản là 5 khe và nếu không có đủ khe, Bạn có thể mở rộng tối đa 50 khe bằng cách sử dụng nút Mở rộng Khe thú cưng, yêu cầu một Pet Slot Expansion Ticket để mở rộng.
Slot Expansion Tickets có thể được mua từ Ruby Shop.
④ Giải phóng Bạn có thể thả thú nuôi không mong muốn khỏi danh sách thú nuôi.
Thú nuôi vĩnh viễn bị xóa khỏi danh sách lưu giữ.
Khi vật nuôi đã được giải phóng sẽ không thể khôi phục lại nên hãy lựa chọn cẩn thận.
⑤ Thu thập thú nuôi Nếu bạn sở hữu một số lượng thú nuôi nhất định Các hiệu ứng bổ sung sẽ được cấp dựa trên số lượng vật nuôi bạn có. Các hiệu ứng bổ sung cho 5 thú nuôi như sau:
• 5 – Skill Points +5 / 10: Stamina +25
• 15 – Skill Points +5 / 20: Stamina +25
• 25 Skill Points +10 / 30: Stamina +75

 

Cấp bậc và kỹ năng của thú nuôi

Thú nuôi có 5 cấp độ (★★★★★★).

Thú nuôi đầu tiên có thể nhận được 1 kỹ năng và thú nuôi thứ 2 có thể nhận được 2 kỹ năng.
Cuối cùng, thú nuôi cấp 5 sẽ đạt được 5 kỹ năng.

Cấp độ của thú nuôi bình thường chỉ ảnh hưởng đến số lượng kỹ năng sở hữu. Nó không phải là loại kỹ năng có thể đạt được.
Do đó, ngay cả những thú nuôi Cấp 1 cũng có thể đạt được các kỹ năng Cấp V.

Tuy nhiên, trong trường hợp thú nuôi cao cấp, một số kỹ năng anh hùng chỉ có thể nhận được bởi thú nuôi cấp 3 trở lên.

Một thú nuôi không thể có được nhiều kỹ năng thuộc cùng một nhóm.
Bạn không thể có được nhiều kỹ năng với cùng một hiệu ứng. (kỹ năng cùng tên)


▲ Thú cưng cấp 1 chỉ có thể đạt được một kỹ năng.

Pet Skill List

Nhóm kỹ năng Tên kỹ năng Hiệu ứng kỹ năng I II III IV V Ghi chú
A Skillful Hand Tăng thông thạo thu thập  (%) 35 70 105 140 200
Quick Touch Tăng tốc độ thu thập (%) 1 2 3 5 10
Excellent Sense of Smell Giảm thời gian câu cá (%) 3 5 7 10 15
Amazing Sense of Smell Giảm thời gian câu cá tự động (%) 3 5 7 10 15
Sturdy Equipment Giảm thời gian giảm độ bền trang bị (%) 5 10 15 17.5 20 Chỉ để triệu hồi chung
Joy of Labor Tăng tốc độ hoạt động khôi phục  (%) 1 2 3 4 5
Rational Purchase Giảm giá mua hàng tại cửa hàng (%) 3 3.5 4 4.5 5
Sharp Eyes Tự động di chuyển trên đường (m) 5 10 15

※ Thú nuôi cao cấp không thể có được kỹ năng cho thú nuôi bình thường.
※ Thú nuôi thông thường không thể có được các kỹ năng khác với những kỹ năng được liệt kê ở trên.

 

Pet Skill List

Skill Group Skill Name Skill Effect I II III IV V Note
A Skillful Hand Tăng thông thạo thu thập  (%) 35 70 105 140 200
Quick Touch Tăng tốc độ thu thập (%) 1 2 3 5 10
B Excellent Sense of Smell Giảm thời gian câu cá (%) 3 5 7 10 15
Amazing Sense of Smell Giảm thời gian câu cá tự động (%) 3 5 7 10 15
C Light Step Giảm giá chuyển chỗ (%) 4 8 12 16 20
Chance to Win Tăng tỷ lệ rơi vật phẩm (%) 3 4 5 6 7
Sharp Eyes Auto travel on road (m) 5 10 15
Ecstasy Increases resource regeneration per second. 1 2 3
Renacious Angler n% chance not to reduce rod durability (%) 3 5 10 15 20
Efficient Growth Hunting experience increased (%) 3 4 5 6 7
Tenacious Endurance Increase maximum power 60 120 180 240 300
Pick Up Magnets Get n items within a 20-meter radius every second. 1 2 3 5 10 Hero Ranked Skills

(Level 3 and above
(Only Premium Pets are allowed)

Quick Play Increases HP recovery while out of combat. 3 6 9 12 15
High Jump Increase the ability to jump when using a glider. 1 2 3 4 5
Healthy Body Increase max health 50 100 150 200 250
Intellectual Spirit Increase
maximum resource
3 6 9 12 15