Hướng dẫn dùng “Item Code”

1791

Cách sử dụng Item Code từ Sự kiện/Khuyến mãi

1. Dùng Item Code từ trang web


vào elyon.playpark.com và chọn ” Item Code “

 

2. Đăng nhập vào Launcher

Nhấn “Item Code” trên thanh menu trên cùng

hoặc Nhấp vào nút này

Đăng nhập ID mà bạn muốn áp dụng Item Code 

 

Điền Item Code (Nhớ chèn “-” )

 

Các item sẽ được đặt trong “Gift Box”