Cách sử dụng “Item Code”

1307

Cách sử dụng Item Code từ Sự kiện/Khuyến mãi

Đăng nhập vào Launcher của chúng tôi

Nhấn “Item Code” trên thanh menu trên cùng

hoặc Nhấp vào nút này

Đăng nhập ID mà bạn muốn áp dụng Item Code

 

Điền vào Item Code (Chèn thêm “-“)

 

Các item sẽ được đặt trong “Gift Box”của bạn